Image: ARROW DOWN

Zelfmedicatie – Fouten vermijden

Hoofdpijn, hoesten, gewrichtspijn. In de reclame zien we allerlei zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen om de meest uiteenlopende klachten snel zelf te behandelen. En telkens wordt de waarschuwing voor risico's en bijwerkingen gegeven. Maar let de consument daar echt op? Zelfmedicatie is zeker nuttig, maar er zijn ook grenzen. 

Mogelijke fouten bij zelfbehandeling:

 • Ongeschikt geneesmiddel
 • Foutief gebruik
 • Verkeerde dosering
 • Contra-indicaties niet in acht nemen
 • Dubbele inname

Zonder recept betekent niet automatisch zonder risico

Bij steeds meer sterke geneesmiddelen vervalt de receptplicht, waardoor ze zonder recept verkrijgbaar worden. Deze middelen worden vooral bij hoofdpijn en tekenen van verkoudheid ingezet. Geneesmiddelmisbruik vindt ook plaats bij laxeermiddelen, zalven, (neus)druppels, vitaminen en mineraalproducten. 

Voorafgaand aan de inname dient u wat betreft bijwerkingen en contra-indicaties om advies te vragen bij uw arts of apotheker.

Neem ziektes serieus

Raadpleeg bij twijfel of vragen onmiddellijk uw arts.

Deze basisregels dient u bij geneesmiddelen zonder recept in acht te nemen:

 • Bezoek een arts als de klachten niet afnemen of zelfs verslechteren bij de inname van geneesmiddelen zonder recept.
 • Neem nooit langdurig geneesmiddelen in zonder advies van uw arts
 • Vaak optredende klachten kunnen een indicatie voor een chronische ziekte zijn, meer dan slechts een onschuldig gezondheidsprobleem
 • Bij gelijktijdige inname van meerdere geneesmiddelen: Raadpleeg uw apotheek als u bijwerkingen ervaart
 • Chronisch zieken moeten zeer voorzichtig zijn bij het nemen van geneesmiddelen, vooral als er sprake is van allergieën of hart- en vaatziekten
 • Geneesmiddelen die over datum zijn of resten van medicatie dienen niet zonder advies van de arts te worden gebruikt

Hulp van de specialist

U kunt uw ziektesymptomen (bijv. druk op de borst, hoofdpijn, enz.) het beste aan uw behandelaar voorleggen. Of raadpleeg de apotheker bij u in de buurt. Deze houdt rekening met de geneesmiddelen die u op dit moment inneemt en vindt vast en zeker het juiste geneesmiddel zonder recept. Misschien raadt hij/zij u ook aan een arts te bezoeken.

Onze tip: 

Als u altijd dezelfde apotheek bezoekt, vraag dan of de apotheker een geneesmiddeldossier voor u kan aanleggen. Hieraan worden alle geneesmiddelen toegevoegd die u inneemt. Met een klik op uw lijst kan de apotheker snel herkennen of een geneesmiddel zonder recept bij uw huidige medicatie past of liever dient te worden vermeden. 

Onderwerpenlijst

 

Ascensia, CONTOUR, Second-Chance  zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van betrokken merk hierin onder licentie. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Nieuwsbrief registratie formulier