Image: ARROW DOWN

Virussen – de onzichtbare passagiers

Ze zijn onzichtbaar en toch spelen ze dagelijks een rol: virussen. Via voorwerpen en de handen worden ze doorgegeven. Het gevolg: steeds meer mensen worden aangestoken. Hygiëne en inentingen zijn belangrijke basisregels voor eenieders gezondheid.

Er bestaan ontelbare verschillende virussen. 

Symptomen van Norovirus: 

 • Zeer sterke misselijkheid
 • Braken
 • Buikpijn
 • Diarree

Norovirus nader bekeken: hardnekkig en zeer besmettelijk

Vooral het Norovirus is in opmars, een virus dat een korte, maar zeer agressieve maagdarmziekte veroorzaakt. Voor kleine kinderen, chronisch zieke en oude mensen kan het virus door het sterke vochtverlies zelfs dodelijk zijn. 

Zieke mensen moeten zichzelf en anderen beschermen door bijzonder nauwkeurige hygiëne te handhaven. Zelfs de kleinste sporen van diarree of braaksel kunnen leiden tot sterk besmettingsgevaar. 

Besmettingsgevaar beperken

Mensen met een virus dienen altijd helemaal uit te zieken alvorens weer aan het werk te gaan. 

Griepvirussen nader bekeken: het pad naar besmetting

Symptomen bij griepvirussen: 

 • Koorts
 • Hoesten
 • Hoofd- en gewrichtspijn
 • Algemeen ziektegevoel
 • Vermoeidheid en gebrek aan eetlust
 • Bij sommige mensen: misselijkheid, braken en diarree

Elk jaar, vooral in de lente en de herfst, stapelen de klassieke tekenen van griepvirusinfecties zich op. De „nieuwe griep“ (ook varkensgriep genoemd) toont eveneens deze symptomen. 

Virussen kunnen worden overgedragen door inademen en door het aanraken van verontreinigde oppervlakken. Raakt de persoon vervolgens demond, neus of ogen aan, dan komen de virussen in het circulatiesysteem van het lichaam terecht. Contact met virussen betekent niet automatisch dat een persoon ziek wordt. 

Als u de klassieke ziektesymptomen ervaart, raadpleeg dan in ieder geval snel een arts. 

Bespreek van tevoren met uw arts of u jaarlijks de griepprik haalt

Zo kunt u zich beter beschermen

 • Behandel uw neusslijmvlies met een neusspray met zeewateroplossing zonder actief bestanddeel.
 • Drink meer in warme ruimtes en omgevingen met airconditioning, ten minste twee liter per dag, uiteraard zonder calorieën.
 • Was uw handen meermaals per dag nauwkeurig met zeep, ook tussen de toiletbezoeken.
 • Waarschuwing voor virusoverdracht: raak indien mogelijk uw mond, ogen en neus niet aan.
 • Laat omhelzingen en handen schudden bij mensen met een verkoudheid achterwege, een meter afstand is beter.
 • Hoest niet in uw handen, maar in een papieren zakdoekje, uw elleboogholte of mouw.

En hoe reageert uw diabetes? 

De eerste verhoogde bloedglucosewaarden kunnen een aankondiging zijn van verkoudheid. Neem voor uw behandeling contact op met uw behandelaar.

 

 

Onderwerpenlijst

 

Ascensia, CONTOUR, Second-Chance  zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van betrokken merk hierin onder licentie. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Nieuwsbrief registratie formulier