Image: ARROW DOWN

Meer informative

Ondersteuning bij het gebruik van uw bloedglucosemeter of prikapparaat vindt u op deze pagina. Hieronder ziet u bijvoorbeeld de gebruikershandleidingen bij onze producten.  

Ascensia, CONTOUR, Second-Chance  zijn handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van betrokken merk hierin onder licentie. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Nieuwsbrief registratie formulier