Voordelen van een langwerkende CGM

Eversense XL

Help uw patiënten beter controle te houden

Het Eversense XL CGM-systeem is geïndiceerd voor continue meting van de glucosespiegel in interstitieel vocht bij volwassenen (18 jaar en ouder) met diabetes gedurende de levensduur van de sensor (tot 180 dagen). Het systeem is geïndiceerd voor gebruik als bijkomend apparaat als aanvulling op, niet als vervanging van vingerprik bloedglucose monitoring. Inbrengen en verwijderen van de sensor worden uitgevoerd door een health care professional. Het Eversense XL CGM-systeem wordt voorgeschreven; patiënten dienen om die reden met hun behandelaar contact op te nemen om meer informatie te krijgen over het systeem. Voor meer veiligheidsinformatie verwijzen wij u graag naar global.eversensediabetes.com/safety-info.

Betere resultaten in de praktijk

Continu inzicht

Continu inzicht

Doelbereik in de praktijk (70-180mg/dl)

Time in range van 69%4

Meer informatie >
Langwerkend

Langdurige draagtijd in doorslaggevende studies voor Eversense CGM

Marktleidende therapietrouw

>23 uur draagtijd3

Meer informatie >
HbA1C

Verbeterde HbA1C resultaten

HbA1c-reductie in praktijkcasus4

0,43% HbA1c-reductie t.o.v. baseline van 7.44

Meer informatie >

Meld uw patiënten vandaag nog aan!

We ondersteunen ze graag op weg naar het gebruik van hun Eversense XL langwerkende CGM-systeem.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Irace C et al. Clinical use of a 180-day implantable glucose sensor improves glycated haemoglobin and time in range in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2020;1–6.