Vergoedingscriteria CGM

Vergoedingscriteria CGM

Bent u geïnteresseerd in het Eversense E3 CGM-systeem dan is het van belang dit te bespreken met uw zorgverlener. Er zijn in Nederland kwaliteitscriteria opgesteld voor een doelmatige inzet van FGM en CGM. In het consensusdocument van de Nederlandse Diabetes Federatie1 staat omschreven wie er in aanmerking komt voor vergoeding van een CGM.

De vergoeding voor uitwendige CGM’s is per 1 januari 2021 overgeheveld van het ziekenhuisbudget naar vergoeding via hulpmiddelenzorg. Het Eversense E3 CGM-systeem wordt onder de huid aangebracht tijdens een kleine lokale procedure en valt daarmee nog steeds onder de hulp die u ontvangt in het ziekenhuis. Het systeem wordt uit het ziekenhuisbudget vergoed.

 

In het consensusdocument1 kunt u lezen dat 5 groepen patiënten in aanmerking komen voor een CGM. Van deze patiëntgroepen zijn er 2 die passen bij de indicaties voor gebruik van het Eversense E3 CGM- systeem.2 Dit zijn:

1. Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol). Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen >8% of >64mmol/mol

2. Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/ of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’).

 

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u besluiten zelf een Eversense E3 CGM-systeem aan te schaffen. De Eversense E3-sensor wordt dan door een gecertificeerde zorgverlener ingebracht en wij helpen u gedurende dit traject met informatie en uitleg over het dagelijks gebruik van het systeem. Wij geven u hierover graag meer informatie. Ga naar ons contactformulier en vul in het veld “Bericht” aan dat u meer wilt weten over het zelf aanschaffen van het Eversense E3 CGM-systeem.

1 Nederlandse Diabetes Federatie, Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM, consensusdocument, juli 2020, p.9. 2 Eversense XL CGM-systeem Gebruikershandleiding, Indicaties voor gebruik.